Lägga om taket

Relativt snart insåg vi att vi måste lägga om taket. Vi lade bara om den halvan som vetter mot söder, eftersom vi då trodde att vår utbyggnad mot norr skulle inkräkta på nuvarande tak. Det var också södersidan som var värst åtgången. Nu med facit i hand inser man att det hade varit smidigt att lägga om hela så hade det varit gjort nu. Utbyggnaden kommer att bli bara en våning, så det hade inte gjort något. Utbygnaden framtill gick däremot upp över befintligt tak, så den biten lade man i onödan.(Se bilden ovan.)

Några saker lärde vi oss på den resan;

Använd inte begagnat virke
Lita inte på SMHI:s prognoser, använd alltid pressening
Vi fick tag i tegelläkt från en rivning, men det var ett evigt pusslande. Nytt är inte dyrt, inte tegelläkt, inte på en bondsåg i alla fall. Vi har en sådan ett par  km från oss, Filke heter den. Är stamkund där numera. (Varje vår när jag kommer med släpkärra dit säger han ”Jaså, Svensson skall till att bygga ut igen”) Känns bra att ha en sådan relation med en leverantör.

När vi var nästan klara med pappläggningen, en söndag kväll började det mörkna. (Det här var i september.) Vi kollade vädret och det skulle bli strålande sol hela måndagen. Jag hade ingen bil den dagen utan åkte buss.
Då kom den; Störtskuren som orsakade översvämning i Uppsala. Ingen buss gick.

Min svåger från Källgården, som jobbade i närheten, störtade dit med sin fru, och kastade upp presseningar, så gott det gick.

Skadorna syns ännu. Det var flera cm vatten i vardagsrummet, i alla eldosor fräste det, varenda vägg fick vattenskador. Vi försökte reparera innertaket i vardagsrummet, som var värst, med spackel och färg. Men det har börjat spricka igen. Så småning om när allt annat är färdigt, slkall vi ha ny gips och lister  i tak och väggar i vardagsrummet. Just nu får det duga som det är.