20130202049-1

20130202049-1

Här ser man att oskarp bakgrund ”lyfter fram” hunden

Här ser man att oskarp bakgrund ”lyfter fram” hunden