Bygden

Här kommer jag att försöka samla ihop fakta, skrönor och berättelser om socknarna Hagby och Skogstibble. Tips om vad som skall stå emottages tacksamt.  Gärna på någon av e-postlänkarna längst ner på sidan.

Hela området kallas för Södra Hagunda, och förr i världen, 2002 och tidigare fanns vi i en kommundel som hette Hagunda, med säte i kommundelskontoret i Vänge. Principen med kommundelar i Uppsala är avvecklad men namnet Hagunda lever kvar eftersom det har uråldriga anor. Vi befinner oss nämligen i det som förr hette Hagunda Härad. Det ni! Läs om detta i ett utdrag ur skriften ”Beskrifning öfver Upsala län” skriven av Wilhelm Tham 1850

Det kommer att finnas bilder på en del av husen i bygden som kanske kan ha en speciell betydelse. Även här behöver jag hjälp med vilka de husen i så fall skall vara, och kanske om det finns andra webbplatser som berör.