Ny elcentral

 

Ojämn spänningsnivå

Vi har länge haft synpunkter på elkvalitén i vårt hus, ojämn och låg spänning, spänningsfall vid tillslag av höga strömförbrukare som ugn mm. Dessutom ger varenda åskväder problem om vi inte är snabba med att dra ur kontakter lite här och var.

Vattenfall har dock hela tiden hävdat att det inte är något problem med  våra elkablar (oisolerade kopparledningar som suttit där sedan 1950)

När det sedan började grävas runt omkring oss blev jag glad; äntligen får vi nya markförlagda kablar. Det grävdes och schaktades lite här och var och dök upp nya transformatorstationer. Efetr en tid försvann alla maskiner och inget hände sedan. Vid kontakt med vattenfall visade det sig att man inte tänkte dra ledningar till vårt hus, det var tillräckligt bra ändå hävdade man. Men för att bekräfta det skickade de hem en mätutrustning som vi skulle ha inkopplad en vecka och skicka tillbaka sedan. Den visade att det inte var som det skulle riktigt, och en montör från vattenfall kom och kopplade in en mätare i centralen. När mätningarna var klara visade det sig att spänningen var för låg och att man skulle dra ny el till oss. Äntligen fick vi rätt!

Mätningen skedde vintern 2016 och i tidigt på våren markerade Telia var deras ledningar låg. i maj 2017 drog de en kraftig kabel från transformatorstationen i Sunnanå, under ån, upp för backen, under vägen och bort till vår husgavel.

Nu vill man att jag står för eldragningen från husväggen till centralen, och gärna med ett nytt fasadskåp. Elfirma anlitades (Erlandssons El AB i Hedemora, mycket bra och erfaren) Nytt Fasadskåp för infällning i väggen. Jag blev då tvungen att bygga en ny bit vägg att fälla in den i. Dessutom blev det en helt ny central, med mycket fler säkringar och de flesta av kablarna nydragna. Separata säkringar till diskmaskin kylskåp mm. Skönt!